"A mi propovedamo Hrista raspetoga" I Kor. 2:23

Vera je najveća čovekova potreba. Uopšteno gledano velika dela u istoriji bila su rezultat velike vere. Ali posebno duhovni život, život u miru i zajednici sa Bogom kroz Gospoda našega Isusa Hrista i rast u blagodati takav život bez vere nije moguć. Svrha svega ovoga je da podigne i ojača veru čitalaca.

Kada se ima u vidu upravo takav cilj, sa slobodom možemo reći da u kompletnoj ponudi duhovne literature kod nas, ova dela koja ćete ovde naći zauzimaju posebno mesto. Danas je teško naći literaturu (pisanu reč) na našim prostorima koja u tolikoj meri zadovoljava um, zagreva srce i pokreće volju. Sve ovo je rezultat bez- rezervne ljubavi prema Bogu, Božjoj reči i poštovanju Biblije, kao temelja dugogodišnjeg rada kojeg sa radošću želi da podeli sa vama kroz propovedanje i pisanje vaš brat Simo Ralević.

Simo Ralević - Katalog 2010

Katalog

tako dakle vera biva od propovedanja,
a propovedanje Rečju Božjom

Poslanica Rimljanima 10:17

Poštovani čitaoče

Vera je najveća čovekova potreba. Uopšteno gledano velika dela u istoriji bila su rezultat velike vere. Ali posebno duhovni život, život u miru i zajednici sa Bogom kroz Gospoda našega Isusa Hrista i rast u blagodati takav život bez vere nije moguć. Svrha svega ovoga je da podigne i ojača veru čitalaca.

Kada se ima u vidu upravo takav cilj, sa slobodom možemo reći da u kompletnoj ponudi duhovne literature kod nas, ova dela koja ćete ovde naći zauzimaju posebno mesto. Danas je teško naći literaturu (pisanu reč) na našim prostorima koja u tolikoj meri zadovoljava um, zagreva srce i pokreće volju. Sve ovo je rezultat bez- rezervne ljubavi prema Bogu, Božjoj reči i poštovanju Biblije, kao temelja dugogodišnjeg rada kojeg sa radošću želi da podeli sa vama kroz propovedanje i pisanje vaš brat Simo Ralević.

Sve knjige i sveske čiji je autor Simo Ralević su ustvari serijali propovedi. Sve ovo što vidite u katalogu je proizvod vere. Verom šaljemo svima vama koji nam se direktno obratite. S, verom očekujemo dobrovoljne priloge koji će nam pomoći u daljoj saradnji sa svima vama.

Imamo ćirilična i latinična izdanja, a vaše je samo da na kraju kataloga u predvi|enom kvadratiću naznačite koje pismo želite. U kvadratiću koji stoji uz naslov možete naznačiti broj komada ukoliko želite od nekog naslova naručiti više komada.

Sve narudžbe putem kataloga i dobrovoljne priloge šaljite na adresu autora:

Pošaljite e-mail: [email protected] i mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati željenu literaturu.

Sve Knjige i Sveske iz Kataloga su besplatne!!!


Simo Ralević
ul. Šumadijska br. 2 - p.f. 61
34300 Aranđelovac
Republika Srbija

Poslanica Jevrejima

  1. 001-Uvod-u-Poslanicu-Jevrejima-Jevrejima-1-1.mp3 Preuzmi
  2. 002-Veci-od-proroka-Jevrejima-1-1-3.mp3 Preuzmi

Knjiga Proroka Danila

  1. 01-Uvod-u-knjigu-proroka-Danila-Danilo-1-1.mp3 Preuzmi
  2. 02-Put-u-ropstvo-Danilo-1-1-2.mp3 Preuzmi

Duhovna borba

  1. 01-Mentalitet-Price-Solomunove-23-7.mp3 Preuzmi
  2. 02-Duhovni-rat-Efezanima-6-10-13.mp3 Preuzmi

Galatima poslanica

  1. 01-Uvod-u-poslanicu-Galatima--Gal-1-1-3.mp3 Preuzmi
  2. 02-Pavle-i-njegovo-poslanstvo--Gal-1-1-3.mp3 Preuzmi
Sakupljač sadržaja